KIẾN THỨC CHUNG

Nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao, với mức chi phí điều trị lớn có xu hướng ngày càng tăng và trở nên phổ biến hơn, do đó sản phẩm  bảo hiểm y tế cá nhân và hộ gia đình ngày càng được xã hội và đông đảo người dân quan tâm. Sản phẩm y tế cá nhân dành cho thị trường bán lẻ là mục tiêu phát triển trọng tâm đối với nghiệp vụ Bảo hiểm Y tế của Bảo hiểm Bảo Việt trong giai đoạn 2016-2025 nhằm không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, khẳng định vị thế số 1 trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của Bảo Việt.